A Brief Overview on How Clinical Trials Are Conducted

STATEMENT FROM DR. ROSE CAPEDING ON THE PROCESS OF CONDUCTING CLINICAL TRIALS 06 FEBRUARY 2017 | MANILA, PHILIPPINES — “Gusto ko pong ipaliwanag sa inyo paano ginawa ng CYD14 team ang Clinical trial. Ang nasasabi dito ay summarized lang na proseso. Ang Clinical Trial Protocol ay naglalaman ng kabuoang gagawin sa clinical trial. Ang Clinical continue reading : A Brief Overview on How Clinical Trials Are Conducted