Pabatid sa Publiko: Pinaaalalahanan ang lahat ng magtutungo sa RITM na magsuot ng face mask at face shield.